Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer 21. april klokken 10.00 til webinar om fremtidens lokalsamfunn og årsmøte.

Det siste året har vist oss at kommunene må ha god økonomi for å være beredt til å ta et svært stort ansvar ved pandemier. Året har også vist oss at godt utbygd bredbånd er vesentlig for at innbyggerne skal kunne jobbe hjemmefra i kortere eller lengre perioder. Kanskje har denne endringen i arbeidslivet nettopp vist at arbeidet kan utføres vel så godt langt unna hovedkontor og hovedstad? Og kanskje har det synliggjort at kystkommuner og mindre steder kan være minst like trygge og attraktive som en større by i sentrale strøk?

Påmelding finner du her…

Hvordan skal lokalsamfunn langs kysten skal møte fremtiden står på agendaen i webinaret «Fremtidens lokalsamfunn».

10.00     Kystsamfunnenes fremtid – finnes den?

Are Prytz Berseth, Gagn Consulting
Jens Kihl, kommentator i Bergens Tidende

10.30    Hvorfor flytter alle vennene mine til byene?

Ungdomspanel;  Sunna Svendsen (Troms og Finnmark), Tina Evelyn Buvarp (Nærøysund) og Malin Lundeberg Holelien (Farsund)

10.45    Hvilke jobber vil være langs kysten i fremtiden?

Tord Lien, regiondirektør i NHO

11.00     Hva tenker fjord- og kystkommuner?

Sture Pedersen (ordfører i Bø), Elbjørg Larsen (ordfører i Herøy, ikke bekreftet), Alfred Bjørlo (ordfører i Stad), Aase Refsnes (ordfører Steigen) og Gunn Åmdal Mongstad (ordfører i Solund)

11.35     Kort pause

11.40     Årsmøte i Nettverk fjord- og kystkommuner

 

Meld deg på her…