NFKK og Norske Havner inviterer 1. mars til webinar, fra 10.00 til 11.30, om forurenset sjøbunn, og vi stiller spørsmålet om dette er et lokalt eller nasjonalt problem.

Behovet for opprydding i forurenset sjøbunn er stort. Utslipp fra blant annet industri, skipsverft, avløp og avrenning fra avfallsfyllinger over mange år, har ført til at sjøbunnen i norske havne- og kystområder har blitt til dels svært forurenset.

Stor jobb

Det er behov for en stor oppryddingsjobb som både er kostnads- og ressurskrevende. Vi må hindre at miljøgifter spres og påvirker sjølevende planter og dyr. 

Myndighetene prioriterer derfor å rydde opp i havner og fjorder der sjøbunnen er mest forurenset, og har prioritert 17 kyst- og havneområder der forurensningen er spesielt høy.  

I Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) og Norske Havner jobber vi systematisk for å oppfylle FNs bærekraftsmål, og slik vi ser det er mål nummer 14 – Livet i havet – et underkommunisert mål.  

stortingsmeldingen om FNs bærekraftsmål som er til behandling i Stortinget, nevnes det bare såvidt at «mengde plastavfall, på strender, i havhestmager og på sjøbunnen» kan være et mulig nasjonalt målepunkt.

Hva kan gjøres?

På webinaret spør vi myndighetene om hva de har gjort og hva de kommer til å gjøre fremover, vi spør ordførerne hva de trenger, og vi gir en grundig juridisk vurdering av dagens utfordringer ved opprydding på sjøbunnen.

Du møter blant annet seksjonsleder Kari Holden fra Miljødirektoratet, miljørådgiver Vidar Ellefsen i Advansia, partner Kristian Brandt i advokatfirmaet Hjort og ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune. I tillegg skal stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V), Marianne Sivertsen Næss (Ap) og Rasmus Hansson (MDG) diskutere hva som kan gjøres.

MELD DEG PÅ WEBINARET

Detaljert program:

  • Innledning v/Anna Ljunggren, daglig leder NFKK
  • Hvorfor må vi rydde opp og hvilke rammer gjelder v/ Kari Holden, seksjonsleder Miljødirektoratet
  • Opprydning på riktig grunnlag v/ Vidar Ellefsen, prosjektleder, Advansia
  • Hvor langs kysten utgjør forurenset sjøbunn i dag størst risiko for helse og miljø: Kunnskapssammenstilling, vurdering og rangering av områder, Sissel Brit Ranneklev, Seniorforsker, Niva
  • Opprydning, en håpløs oppgave å gjøre sammen med staten v/Odd Jarle Svanem, ordfører i Heim kommune
  • Juridiske rammer ved forurenset sjøbunn v/Kristian Brandt, partner i advokatfirmaet Hjort
  • Duell mellom stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (AP) og stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)
  • Avslutning v/Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner