Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til webinar om fremtiden i havøkonomi, onsdag 16. juni klokken 10.00. 

I 2012 kom rapporten Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 synliggjorde mulighetene som ligger i sjømatindustrien. Den 78 sider lange rapporten anslo at den marine verdiskapningen i 2050 kunne nå 500 milliarder kroner, og lakseproduksjonen kunne vokse til 5 millioner tonn. En vekst som ville tilsi en femdobling.

 

Daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen omtalte rapporten som at vi stod ved terskelen til et nytt haveventyr, da hun presenterte rapporten 16. august 2012.

– Her i dag vil vi få presentert en rapport om verdiskapingspotensialet fremover. Jeg har lest den … I 2010 var den marine omsetningen på 90 milliarder kroner.

– Nå anslås det at den i år 2050 vil være på over 550 milliarder kroner. Dette er en seksdobling fra dagens nivå, sa Berg-Hansen.

Visjonen om en femdobling ble raskt tatt inn i offentlige dokumenter, og da daværende regjeringen noen måneder senere lanserte sin forskningsstrategi, «Hav 21», var estimatene i 2050-rapporten tatt med.

I stortingsmeldingen Verdens fremste sjømatnasjon fra 2013, sto mulighetene for en femdobling som et premiss i innledningen.

Senere har muligheten for en femdobling svømt videre i politikken og i 2016 sa daværende fiskeriminister Per Sandberg at «ambisjonen er en flerdobling fremover, og opp mot 500 milliarder i eksport i 2050» og «jeg tror en femdobling kanskje er litt beskjedent».

I dag, fem år senere, vet hvilken vei utviklingen har gått og dagens regjering skal legge frem sine visjoner for havbruksindustrien før sommeren.

Ble verden som vi trodde og blir verden som vi tror?

Webinaret “Et hav fremtiden” setter lys på hva vi kan forvente i årene fremover. Og ser også på om framtiden i havet allerede er nå.

Programmet (10:00-12:00): 

 • En videohilsen fra fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen 
 • Historie, ambisjoner og utvikling
  • Ble verden som vi trodde (ikke bekreftet)
  • Blir verden som vi tror v/Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge
  • Kommentar fra Øystein Hage, Fiskeribladet
 • Er fremtiden i havet nå
  • Hvis laksen skal på land, krever de mer enn bare en balje med vann v/Bernt C. Aaby, NFKK
  • Oppdrett på Rjukan v/Sten Falkum, Hima Seafood
  • Ørkenlaksen som svømmer i sandbanken (ikke bekreftet)
  • ILA v/Veterinærinstituttet
 • Avslutning

Meld deg på her