– Det er på tide at kommunane med lakseoppdrett skal få meir igjen for den viktige jobben dei gjer med leggje til rette for næringa, sa fiskeriminister Per Sandberg da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 11.mai.

Stortinget har bestemt at 80 prosent av vederlaget frå framtidige kapasitetsløyvingar til lakse- og aureoppdrett skal gå til kommunane og fylkeskommunane, fordelt gjennom eit havbruksfond. Staten sin del på 20 prosent blir halden utanfor fondet.

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no

Les kommuneproposisjonen om havbruksfondet (10.9 Nærings- og fiskeridepartementet – 10.9.1 Havbruksfondet)

Les revidert nasjonalbudsjett