Norges eldste fiskevær Træna har meldt seg inn i NFKK.

Med sin spesielle geografiske plassering på kanten av storhavet er kommunen særdeles godt egnet til ordinært kystfiske i tillegg til fiskeindustri og fiskeoppdrett.
Kommunesenteret med ordfører Per Pedersen ligger på Husøy hvor blant annetanleggetModolv Sjøset Pelagic ASholder til.

Kommunen består av mer enn 418 øyer, holmer og skjær, men den faste bosetningen begrenser seg til øyene Husøy, Selvær, Sanna og Sandøy.