Vevelstad kommune har meldt seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner, NFKK. Med dette har nettverket nå 48 medlemskommuner fra hele kysten.

Ordfører i Vevelstad kommune er Ken Richard Hansen. Rådmann er Ronald Bjøru. Vevelstad kommune ligger lengst nord i regionen Sør-Helgeland og har et bredt spekter av næringsvirksomhet. Ved årsskfitet var det 520 innbyggere i kommunen. Nærmeste regionsenter er Brønnøysund.