Ordfører Ole L.Haugen og Hitra kommune mottok europeisk utmerkelse for godt styresett under Kommunalpolitisk Toppmøte 2015.

Åtte kommuner fikk europeisk utmerkelse for godt styresett

Det er fjerde gang norske kommuner mottar den europeiske utmerkelsen, som ble delt ut av KS-leder Gunn Marit Helgesen og statsråd Jan Tore Sanner på KS’ kommunalpolitiske toppmøte i Oslo i dag.
– Vi håper utmerkelsen kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Helgesen.

Bakgrunn for vurderingen er kommunenes egne resultater i KS´ lokaldemokratiundersøkelse. Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet og muligheten til medbestemmelse i sin egen kommune. I overkant av 40 kommuner har gjennomført undersøkelsen i fjor og så langt i 2015.

– For å få utmerkelsen for godt styresett er det i hovedsak lagt vekt på innbyggernes oppfatninger. De åtte kommunene har en klar overvekt av positive vurderinger. Det er satt krav om resultater som ligger på god norsk standard – og enda litt til! Utmerkelsen skal være noe å strekke seg etter, sier Helgesen.

Det er noen kjennetegn som særlig bør trekkes frem ved kommunene som mottar utmerkelsen:
– At innbyggerne er fornøyd med kommunens tjenestetilbud
– At innbyggerne ikke opplever at folkevalgte misbruker sin makt

Strategi for lokaldemokrati
«Strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå» ble vedtatt i Europarådet i 2008, og gjennomføres i Norge som et samarbeid mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Strategien består av 12 prinsipper for godt styresett. Den omfatter de grunnleggende verdiene i europeisk demokrati. Prinsippene er innarbeidet i spørsmålene i KS´ lokaldemokratiundersøkelse.

 

Følgende kommuner har mottatt utmerkelsen:

Eidsberg kommune, ordfører Erik Unaas, mobil 900 25 953
Oppegård kommune, ordfører Ildri Eidem Løvaas, mobil 930 90 111
Ullensaker kommune, ordfører Harald Espelund, mobil 979 58 750
Songdalen kommune, ordfører Johnny Greibesland, mobil 934 67 816
Sandnes kommune, fungerende ordfører Pål Morten Borgli mobil 918 11 055
Hå kommune, ordfører Mons Skrettingland, mobil 415 32 605
Klepp kommune, ordfører Ane Mari Braut Nese, mobil 413 11 835
Hitra kommune, ordfører Ole Laurits Haugen, mobil 905 78 433

Bilder fra KPT2015 – også fra denne utdelingen – legges ut fortløpende på:
Jonas Gahr Støre og Gunn Marit Helgesen