NFKK er fornøyde med utbetalingene fra Havbruksfondet i 2020. Og når vi ser 2020-2021 samlet er utbetalingene tilnærmet de samme som i 2018-2019.

– Enkelte partier har tatt til orde for at havbrukskommunene skal ha en større andel av inntektene fra salg av konsesjoner. FrP sikret, i forliket om revidert nasjonalbudsjett med regjeringen, at ordningen ble berget og endelig vedtatt, sier styreleder Ole L. Haugen.

Historiske forlik

– NFKK har siden 2009 jobbet for at havbrukskommunene skulle få betalt for at oppdrettsselskapene bruker havarealene våre. At Havbruksfondet endelig kom på plass, skyldtes et historisk forlik i Stortinget, fortsetter han.

Regjeringen la i RNB (revidert nasjonalbudsjett) frem en ny fordeling fra salg av nye laksekonsesjoner, og foreslo samtidig å innføre en produksjonsavgift fra 2021 på 40 øre pr produsert kilo laks. En statlig grunnrenteskatt ble avlyst. Regjeringen foreslo at andelen av inntektene til kommunene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter reduseres til 25 prosent, fra 80 prosent.

Dette fikk ikke flertall i Stortinget og FrP forhandlet andelen opp. Enigheten mellom FrP og regjeringspartiene innebar en avklaring knyttet til inneværende og neste år; det ble vedtatt en fast bevilgning til kommuner og fylkeskommuner på 3,25 milliarder for 2020 og 2021.

I forliket ble det videre enighet om at fra 2022 økes kommunal sektors andel fra salg av kapasitet fra de opprinnelige foreslåtte 25 prosent til 40 prosent. I tillegg innføres en produksjonsavgift. Gitt at slike salg annet hvert år gir totalt proveny på 5 milliarder, så vil det sammen med en produksjonsavgift på 40 øre, gi tilnærmet samme gjennomsnitt som for 2018-2019 og 2020-2021.

Lokalsamfunnene skal få noe igjen

– Det har vært motstand i alle partier, og mer motstand i noen partier enn i andre, for havbruksfond og produksjonsavgift. Men nå føler jeg at vi endelig har fått på plass en forståelse for at lokalsamfunnene skal få mer igjen for bruk av havarealene våre, slår Haugen fast.

– Når vi får på plass produksjonsavgiften i 2022 er det, sammen med en prosentandel av salgsinntektene fra nye konsesjoner, en stabil og forutsigbar ordning for havbrukskommunene. Du vil alltid finne ordførere som gjerne skulle hatt mer penger, men vi mener at dette er et godt forlik. I alle forlik vil noen være passelig fornøyde eller passelig misfornøyde, sier daglig leder Anna Ljunggren.

– Det viktige er at vi etter over ti år nå har fått en forståelse for at det har en kostnad for lokalsamfunnene å legge til rette for oppdrett og at de skal få igjen for at oppdrettsnæringa bruker havarealene utenfor kommunen, avslutter hun.