Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksfondet trolig utbetales innen nyttår.

Det er i dag vel 60 millioner kroner på fondet og de skal fordeles til ca 170 oppdrettskommuner og fylkeskommuner. Midlene fordeles etter fordelingsnøkkelen i havbruksfondet, som innebærer at alle kommuner med lokaliteter for oppdrett av laks og ørret vil få en andel av midlene som skal utbetales. Kommunene vil få brev fra Fiskeridirektoratet når betalingene utføres.

Det vil foreligge en oversikt over hvilke kommuner som får penger fra fondet når utbetalingene gjennomføres. Fiskeridirektoratet legger opp til å legge ut mer informasjon om denne da.

Denne utbetalingen må ikke forveksles med utbetalingen i tildelingsrundene som skal gjennomføres i 2017/2018.