Fiskeridirektoratet har utbetalt kommunenes andel av vederlag knyttet til etableringen av løyve for akvakultur i gruppe B, ut fra geografisk lokalisering per 01.11.2014.

 Til sammen er det utbetalt 149 842 000 kroner, fordelt på 13 ulike kommuner. Dette er ikke bundne midler som kan anvendes fritt. Det er første gang Fiskeridirektoratet utbetaler andeler av vederlaget for akvakulturtillatelser direkte til kommunene.

Ved fastsettelsen av forskrift om tildeling av grønne løyve og ved senere budsjettbehandling, ble det vedtatt at deler av vederlaget for de grønne tillatelsene skulle tilfalle kommunene der tillatelsene blir etablert. Cirka 40 prosent av det samlede vederlaget for tillatelsene blir fordelt til kommunene.

Det er vederlag for tillatelsene i gruppe B som nå er fordelt, etter budsjettvedtak og i henhold til etablering per 1. november 2014. På det tidspunktet og per i dag er 14 av 15 tillatelser i gruppe B etablert.

Utdelingen er i henhold til vedtak i Stortinget og Regjeringen. Bakgrunnen for fordelingen ble avklart i tidligere publisert brev fra Nærings- og fiskeridepartementet 3. april 2014.

Oversikt over fordelingen

Tillatelsesnummer: Lokalitet: Kommune: Andel vederlag: Utbetaling:
1 M SM 0034 Fuglåsen Smøla 1/1 10 703 000
Fjordprakken
2 M SM0035 Fjordprakken Smøla 1/2 5 351 500
Gjerde Aure 1/2 5 351 500
3 M SM0036 Bogen MD Midsund 1/3 3 567 667
Skarbukta Rauma 1/3 3 567 667
Myrane Vestnes 1/3 3 567 667
4 N SG0041 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
5 N SG0042 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
6 N SG0043 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
7 N SG0044 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
8 N SG0045 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
9 NTF 0033 Eldviktaren Flatanger 1/2 5 351 500
Nausttaren Osen 1/2 5 351 500
10 STAA0033 Masterholman Roan 1/2 5 351 500
Hosenøyan Åfjord 1/2 5 351 500
11 STAA0034 Barøya Namsos 1/2 5 351 500
Hosenøyan Åfjord 1/2 5 351 500
12 STF 0069 Sørøyflesa Frøya 1/1 10 703 000
13 STF 0070 Sørøyflesa Frøya 1/1 10 703 000
14 T LK0032 Baltsfjord Lenvik 1/1 10 703 000
Totalt 14 149 842 000

Total utbetaling per kommune:

Kommune: Utbetaling:
1 Smøla 16 054 500
2 Aure 5 351 500
3 Midsund 3 567 667
4 Rauma 3 567 667
5 Vestnes 3 567 667
6 Steigen 53 515 000
7 Flatanger 5 351 500
8 Osen 5 351 500
9 Roan 5 351 500
10 Åfjord 10 703 000
11 Namsos 5 351 500
12 Frøya 21 406 000
13 Lenvik 10 703 000
Total 149 842 000