To stortingsrepresentanter tar turen til Gardermoen for å treffe medlemmene i Nettverk fjord- og kystkommuner. Det er Else-May Botten og Elisabeth Nørve, begge fra næringskomiteen på Stortinget.

Dette blir et vitkig medlemsmøte der videre arbeidet med blant annet arealavgiften blir diskutert. Møtet starter rett i etterkant av medlemsmøtet til Landssammenslutningen for norske vindkraftkommuner (LNVK), så de kommunene som er medlem i begge organisasjonene har mulighet til å delta på to møter samme dag.

Programmet ser dermed slik ut for medlemsmøtet til NFKK:
15.30 Velkommen v/ Ole L. Haugen, leder av NFKK og ordfører på Hitra
15.45 Hvorfor er arealavgiften viktig for kommunene v/ Kjetil Hestad, ordfører Tysnes kommune
16.15 Arealavgiften som kommunal inntekt v/stortingsrepresentant Else-May Botten, Ap
17.45 Pause
18.00 Viktig med kontroll over eget sjøområde for kystkommunene v/ stortingsrepresentant Elisabeth Nørve, H
18.30 Hva gjør vi videre v/ Ole L. Haugen
19.00 Avslutning

Tidspunkt: 23. oktober 2012, klokke 15.30 – 19.00
Sted:
 Radisson BLU hotell, Gardermoen

Påmelding til møtet skjer til Pia Farstad von Hall på e-post: pia.farstadvonhall@ks.no
Frist: 19. oktober

Vi håper dere prioriterer å delta på dette medlemsmøte. Vi går nå inn i en viktig fase av arbeidet for en arealavgift som vil sikre våre kommuner inntekter og gi oss insentiver til å prioritere fiskeoppdrettsanlegg i våre sjøområder.