Fiskeri – og kystdepartementt har sendt ut tildelingsbrev til fagetatene under departementet. For de som ønsker å sette seg inn i hvilke prioriteringer de enkelte fagetatene er pålagt i år, kan dere finne mer informasjon om dette på nettsiden til
Fiskeri- og kystdepartementet.