Strandryddeuka 2018

Mange medlemmer i NFKK opplever utfordringene med marin forsøpling. Årlig blir det arrangert...

Les mer