Sveio kommune har valgt å melde seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner.

Sveio kommune er ei halvøy som grensar mot Sletta og Bømlafjorden i vest og Ålfjorden i aust. Kommunen ligg i Hordaland fylke. Den har fastlandsgrense med kommunane Tysvær og Haugesund, som begge ligg i Rogaland fylke. Hovudferdselsåra på Vestlandet, kyststamvegen E39, går gjennom kommunen. Sveio har om lag 5247 innbyggjarare som bur spreidd over heile kommunen. Kommunen dekker eit areal på 246 kvadratkilometer.