SV har lansert et nytt forslag til produksjonvederlag til vertskommuner for oppdrett. I forslaget går det frem at de ønsker avgiften innført senest 1. juli 2019.

Skal en tro politikerne som deltok på årsmøtet til NFKK 5. april er det nå et bredt flertall for en slik ordning. NFKK vil iallfall gjøre sitt til at en nå får på plass en ordning. Vi håper også at medlemmene bruker sine kontakter til sentrale politikere slik at en nå får en positiv avklaring på saken.

Når Stortinget vil behandle forslaget er enda usikkert, men det blir nok før sommeren.

Forslaget finner du her

VG om saken 

Fiskeribladet om saken

Fiskeribladet fra årsmøtet

Fremskrittspartiet imot forslaget

Fremskrittspartiet fiskeripolitiske talsmann har kommentert forslaget som – Det mest oppdrettsfiendtlige forslaget jeg noen gang har sett.

Han mener forslaget er næringsfiendtlig og spør retorisk hvem som vil investere i en slik næring med en slik avgiftsøkning. Se innlegget i iLaks her.

Høyres Tom-Christer Nilsen uttalte på årsmøtet og til Fiskeribladet at – Det som ligger til grunn for alt vi diskuterer, er forutsetningen om en næring med lønnsomhet og vekstpotensial. Om vi ikke har det, blir alle diskusjoner irrelevante. Jeg vil ikke gå inn for noe form for skatt utover det vi har i dag. I dag er det også en form for grunnrentebeskatning ved at en betaler for kapasitet.

Mener laksefesten fortsetter

Det er nok en gang interessant å merke seg at de som investere i næringen har et annet syn på saken. Nordea mener det ligger an til laksefestival i flere år fremover og har oppjustert sine prognoser.

– Etter lang og grundig skepsis tror Nordea Markets nå på en ellevill og langvarig laksefest, skriver iLaks i dag. Se saken  her. 

NFKK mener

NFKK mener at dette med all tydelighet viser at det er rom for å betale vederlag til kommunene for det beslag som næringen legger på kommunale sjøarealer.

NFKK har heller aldri bedt om store utbetalinger, men forutsigbar og rettferdig kompensasjon slik at en kan fortsette å legge tilrette for vekst i næringen. Sett i lys av utbytter og investeringer som skjer i næringen er det NFKK ber om småpenger.