Mange medlemmer i NFKK opplever utfordringene med marin forsøpling. Årlig blir det arrangert strandryddedagen og strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent.

På årsmøtet i april var det flere som fortalte om tiltak i egen kommune. Noen skulle blant annet ha med kommunestyret på opprydding.

Har du og din kommune gode tips til hva en kan gjøre for å sette fokus på saken, send de gjerne til oss og så formidler vi det videre til alle andre medlemmer.

Ellers er det en god ide å gå inn på hjemmesiden til HNR.