Et flertall på Stortinget går for å øke kommunenes andel fra salg av nye og eksisterende konsesjoner innen havbruk, sammenlignet med regjeringens forslag. Fra 2022 innebærer det at kommunene og fylkeskommunenes andel reduseres sammenlignet med dagens fordeling i Havbruksfondet fra 80 prosent til 40 prosent. Samtidig innføres en produksjonsavgift.

Enigheten mellom FrP og regjeringspartiene innebærer også en avklaring knyttet til inneværende og neste år, her foreslås det en fast bevilgning til kommuner og fylkeskommuner på 3,25 milliarder for 2020 og 2021.  I praksis betyr det tilnærmet samme beløp i gjennomsnitt pr år som gjennomsnittet for 2018-2019.

Fra 2022 økes kommunal sektors andel fra salg av kapasitet fra de foreslåtte 25 prosent til 40 prosent. Gitt at slike salg annet hvert år gir totalt proveny på 5 milliarder, så vil det sammen med en produksjonsavgift på 40 øre, gi tilnærmet samme gjennomsnitt som for 2018-2019 og 2020-2021

Med disse forslagene, som vil få flertall kommende fredag, så er det uansett en klar forbedring i forhold til regjeringens forslag i RNB. Det er dog dårligere for 2020 og 2021 enn det AP og SP foreslår, og det er for 2022-2030 dårligere enn vårt krav om minimum 50 prosent av totalt proveny, sier styreleder i NFKK Ole L. Haugen.

– NFKK er glade for at produksjonsavgiften innføres, den vil bidra til mer forutsigbarhet og stabilitet, forsetter Haugen.

– Vi er også tilfreds med at forliket med FrP ga en forbedring i forhold til regjeringas forslag knyttet til Havbruksfondet. Dette utgjør en forbedring på 60 prosent ved at kommunal sektors andel økes fra 25 prosent til 40 prosent, understreker Haugen.

– Likevel, vi hadde håpet på ytterligere forbedringer, og henstiller fortsatt Stortinget om å vektlegge det felles innspillet som er fremmet fra NFKK sammen med Sjømat Norge. Og vi håper Stortinget i utformingen av produksjonsavgiften, bidrar til å sikre at vi oppnår mer forutsigbarhet og stabilitet for kommunene og fylkene for årene etter 2021, avslutter han.

Kontakt ordfører og styreleder i NFKK Ole L. Haugen for ytterligere kommentarer på tlf: 905 78 433

Her finner du NFKK og Sjømat Norges felles høringssvar til revidert nasjonalbudsett 2020