Det var «all time high» da NFKK hadde sitt årssamling 5.-6. april. 50 deltaker fra NFKK og 20 deltakere fra LNVK på felles program bidro til stort engasjement og interessante diskusjoner. I tillegg var det mange gode foredrag fra bl.a. Stinissen og Homplan i fellesmøtet og Hans Geelmuyden og Robert Eriksson på NFKKs seminar.

NFKK og vindkraftkommuene LNVK hadde for først gang et felles konferanseprogram som del av egen årssamling. Dette bidro til mange deltakere og innlegg og diskusjoner om felles interesser, lokal beskatningsrett. I tillegg til advokat Stein Erik Stinessen og Andreas Hompland som på hver sitt vis bidro til å sette rammene rundt temaet, var det også debatt mellom Vetle Wang Solheim (H), Ingrid Heggø (AP) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Stinissen var tydelig på at det går en rød tråd gjennom den norske historien når det gjelder prinsipper for lokal beskatning av naturressurser og at motstanden mot å gjøre dette på lakseoppdrett og vindkraft bryter med disse prinsippene.

Det som det kanskje var knyttet størst spenning til var debatten mellom stortingspolitikerne fra Næringskomiteen. Torgeir Knag-Fylkesnes (SV) var først ut og lanserte at SV nå vil lansere et nytt forslag til Stortinget om et produksjonsvederlag til vertskommunene for fiskeoppdrett. Det var tydelig gjennom debatten at det nå er et bredt flertall som vil innføre en eller annen form for et slikt vederlag. Også Venstre viste at de her var uenig med regjeringspartner Høyre, som var de eneste som var tydelig mot. Så var det noen nyanser i hvordan en ønsker å få utformet et slikt vederlag. Sp lanserte også at de vil lansere et forslag om en arealavgift, men var tydelig på at de ville bidra til en omforent løsning.

Hans Geelmuyden hadde et forrykende innlegg der han poengterte at han syntes kystkommunene fikk for lite igjen for avsetning av lokaliteter til oppdrettsnæringen. Av andre viktige temaer som ble tatt opp var forslag til ny havne- og farvannslov, laksetransport på båt, og havets betydninga og marin forsøpling. Robert Ericson fra NSL var også tydelig i sitt budskap om at de ønsket å samarbeide godt med NFKK til det beste for næringen.

Vedlagt finnes foiler fra de som brukte det:

Øyvind Brevik – KS Bedrift
Tor Arne Borge – Kystrederiene
Stein Erik Stinessen – lund og co   
Ole Lauritz Haugen – Styreleder NFKK
Kristin Bjella – Utvalgsleder Havne- og farvannslov
Hans Geelmeyden – Geelmeyden Kiise Gruppen
Frode Lauareid – KS

Joachim Engelstad – Prosjekt REV (Røkke)

Program: NFKK Årsmøte 2018