Det ble et godt årsmøte i Tromsø 27. og 28. mars med variert og innholdsrikt program. Årsmøtet vedtok tre uttalelser:

Opphev båndleggingen av Vågan skytefelt i Bjugn kommune

Regjeringen må leie inn helikopter for å ta var på sikkerheten langs kysten

Hurtigruten skal anløpe 34 havner, 7 dager i uka!

Temaet «arealavgift» var også sentralt på møtet. Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen bekreftet at det jobbes med en utredning om arealavgift, men det er fortsatt uklart hvordan kommunene blir invovlvert i dette arbeidet. Det var uansett positive tilbakemeldinger til kommunene om at det er ønskelig å finne en varig inntektsløsning for kommunene. Næringen selv, gjennom FHL, bekrefter at de også støtter dette prinsippet. Vi får håpe at det i løpet av året kommer klare signaler på en løsning som også kommunene er fornøyd med. NFKK vil følge denne saken tett fremover.

Presentasjonene fra årsmøtet som er tilgjengelig:
Johan Petter Barlindhaug
Geir Ove Ystmark, FHL
Tore Friis-Olsen, Forbundet Kysten
Torjan Bovin, Havforskningsinstituttet
Marit Aure, Norut Tromsø
Otto Andreassen, NOFIMA
Helge Høve, KS Eiendomsskatteforum