Regjeringen har i forslag til statsbudsjett avvist stortingsflertallets ønske om å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret. – Våre utredinger fra sterke fagmiljøer viser at det er fult mulig å innføre en produksjonsavgift. Det dette handler om er vilje til å innføre en slik avgift. Vi forventer at Stortinget nå følger opp sitt vedtak fra i vår, og klart og tydelig demonstrerer at dette var mer enn det regjeringen velger å karakterisere som et «anodningsvedtak», uttaler Ole L. Haugen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

NFKK har fått gjennomført utredninger som viser at en produksjonsavgift er fullt mulig. Eneste forskjellen fra stortingets vedtak er at det må gjelde både ubearbeidet og bearbeidet laks og ørret. Dette gir imidlertid helt marginale forskjeller, og derfor er det anbefalt en produksjonsavgift også på nettovekten for bearbeidede produkter.

Meningsmålinger og annet viser at det både i befolkningen og hos aktører i næringen er flertall for å gi kompensasjon til kommunene. Men på nytt viser Regjeringen en rørende omsorg for en næring med milliarder i overskudd og utbytte, og tilsvarende svært liten forståelse for kommunene som stiller attraktive og svært avkastende «sjøtomter» til disposisjon.

– Vi forventer nå at Stortinget følger opp sitt vedtak fra i vår og at avgiften, men med nødvendige justeringer, innføres fra 1. juli 2018 slik det ble vedtatt, avslutter haugen.

Les NFKKs rapport om produksjonsavgift i norsk laksenæring her.