Levedyktige lokalsamfunn må kunne tilby flere spennende jobber. Derfor må statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo og de største byene. NFKK fattet vedtak på sin årssamling for 2022.

Her følger vedtaket som NFKK gjorde på årssamlingen den 1. april:

Utflytting av statlige arbeidsplasser – staten har forlatt oss!

Det er har lenge vært et mål om flere statlige arbeidsplasser utenfor østlandsområdet, men lite har skjedd.

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) viser til at det er fem år siden Venstre, Høyre og FrP-regjeringen igangsatte arbeidet med utflytting av statlige arbeidsplasser. Og nettverket etterlyser en gjennomgang av resultatene.

I Hurdals-plattformen skriver Regjeringen at nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet. Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land.

NFKK mener man også må flytte statlige arbeidsplasser fra de største byene, til distriktskommuner. Levedyktige lokalsamfunn er avhengige av at attraktive kompetansearbeidsplasser etableres over hele landet. NFKK krever at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo, og vil påpeke at slike etableringer må skje utenfor de største byene.

NFKK viser til at både den forrige og den nåværende regjeringen har en intensjon om å legge til rette for at statsansatte kan arbeide i distriktene selv om virksomhetens hovedkontor ligger i sentrale strøk, og støtter konkrete tiltak som bidrar til dette.


(Foto: Kristin Wilson / Unsplash)