NFKK har gjennom året hatt god kontakt med Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL). Dialogen har vært viktig og det er gjensidig forståelse for at det er nødvendig med en tett dialog mellom kystkommunene og havbruksnæringen. NFKK møtte FHL sitt styret 30. mai for gjensidig oppdatering om arbeidet med «arealavgift».

Under AquaNor messen i Trondheim vil FHL 13. august klokken 11.30 til 12.00 arrangere Speakers Corner med NFKK som deltaker. Det er ordfører i Tysnes kommune, Kjetil Hestad, som skal i ilden fra NFKK. Han møter Øyvind Kråkås, en frisk sogning fra Salmon Group.

Er du i området kan det være en god i det å oppsøke Speakers Corner.Da blir det debatt om «arealavgift».