Den vakre øykommunen Sortland i Vesterålen blir vårt 76. medlem.

Sortland er en kommune og en by i Vesterålen i Nordland. Kommunen omfatter områder på øyene Langøya og Hinnøya. Kommunen grenser i nord mot Øksnes og Andøy, i øst mot Kvæfjord, i sør mot Lødingen og Hadsel, og i vest mot Bø.

De viktigste næringer er handel og tjenesteyting, men også landbruk, fiske og havbruk er viktig for de drøye 10 000 innbyggerne i kommunen. For øvrig er Sortland den eneste kommunen i Vesterålen som har hatt stabil økning i folketallet de siste 25 årene.

 

Les mer Sortland