Det er bra at det nylig ble presisert at utsortering av produksjonsfisk må skje i Norge. Samtidig må myndighetene avstå fra å gi Hav Line varig dispensasjon fra kvalitetsforskriften.

Det har siden høsten 2018 pågått en kontinuerlig diskusjon om Hav Lines slaktebåt. «Norwegian Gannet»skal frakte laks direkte fra merdene i Norge, til Hirtshals i Danmark, hvor fisken skal pakkes og sendes ut til markedene.

I regjeringserklæringen ble det slått fast at såkalt produksjonsfisk skal sorteres i Norge, samt slaktes og bearbeides her. Nylig ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) endrer den såkalte kvalitetsforskriften slik at det nå presiseres at utsortering av produksjonsfisk må skje i Norge.

NFKK vil gi honnør til dagens fiskeriminister som har grepet inn i saken. Hav Line arbeider for å få varig dispensasjon fra kvalitetsforskriften.

Slaktebåten vil ha et personell på 100 personer fordelt på to skift. Ett skift består av personell på 45-50 stykker. I tillegg vil selskapet ha noen ansatte på land i Danmark og i Norge.

NFKK mener at det er svært uheldig at slike båter får dispensasjon. Denne båten tar fisken rett ut av merdene og til utlandet. Det skaper mange nye arbeidsplasser i Danmark, men knapt noen i Norge.

Ringvirkningene kan bli store

Ikke bare kan denne konkurransen gå ut over de som arbeider med fiskeforedling i Norge, det får også ringvirkninger fordi foredlingsvirksomhetene kjøper varer og tjenester fra andre bransjer i Norge.

NFKK støtter de som uttaler at det ikke er mange slike skip som trengs før hele fiskeindustrien på land er borte.

NFKK mener at fremtiden til landbaserte slakteri står i fare hvis Hav Lines slaktebåt blir en suksess og flere selskap investerer i slike. Det er grunn til å være bekymret for fremtiden til landbaserte slakteri hvis slike slaktebåter blir normalen.

Myndighetene har gitt båten mange millioner i støtte, men med utgangspunkt at produksjonsfisken skulle føres til Norge. Støtten som er gitt fra ENOVA og Kystverket burde i mye større grad hatt forpliktelser i seg, som satte krav om aktivitet i Norge.

NFKK vil oppfordre myndighetene til å avstå fra å gi Hav Line varig dispensasjon fra kvalitetsforskriften.

(Foto – Astilleros Balenciaga)