Nettverk fjord- og kystkommuner har gleden av å invitere til webinar onsdag 27. januar. Webinaret tar for seg mulighetene som ligger lang kysten frem mot 2030.

Ved å bo ved og leve av havet har attraktive lokalsamfunn, med alt fra lune sommerdager og stormfulle høstdager, vokst frem og bygget landet slik vi kjenner det i dag. Næringsaktivitetene på havet er selve bærebjelke for velferdssamfunnet og utgjør nærmere 40 prosent av næringslivets totale verdiskapning. Men i en verden i endring med store omstillinger i horisonten vil fremtidens kystsamfunn være annerledes enn i dag.

Selv om det er vanskelig å forutsi framtiden, vil havet fortsatt være avgjørende for fremtidig velstand og vekst. Det forventes at de havbaserte næringene skal doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Mye av veksten skal komme i næringer der Norge allerede har viktig fortrinn. Den nye havøkonomien handler også om strukturer på land og her spiller kystkommunene en viktig rolle. Og alt som skal høstes fra havet må finne en vei til markedet.

Webinaret ser nærmere på om det er skjær i sjøen eller et hav av muligheter for kystkommunene til å fortsatt bidra til velstand, vekst og utvikling frem mot 2030.

 

Program:  

Åpning v/Ole L. Haugen

Vår fremtidige velstand kommer fra havet

Et hav av muligheter: Hva skal vi leve av etter oljen? Ved forfatter Henning Røed

Bærekraftig verdiskapning fra havet av direktør Jan Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis

Samtale mellom stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen (H), Cecilie Myrseth (Ap) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

 

Hull i veien og firefelts til Oslo

Trygge veier v/ styremedlem Ramona Lind i Logistikk- og transportforbundet

Ny bransjestandard for frakt av fisk v/ administrerende direktør Geir Mo i Norges Lastebileier-Forbund

Vil ha fisken tilbake i havet v/prosjektleder Ann-Iren Holm Rise i Kysthavnalliansen

Avslutning v/Anna Ljunggren

MELD DEG PÅ


Foto: Drew Beamer / Unsplash