NRK har laget en oversikt over oppdrettsanlegg. Du finner oversikten på nettsiden til NRK:
Her kan du se hvem som har tillatelse til å drive lakseoppdrett i din fjord, regnskapstallene til selskapet og hvem som eier selskapet.