Se hele debatten fra Stortinget om havbruksfondet. 8. juni 2017.