Styret i Nettverket for fjord- og kystkommuner forventer at fiskeriminister Per Sandberg følger opp og sørger for gjennomføring av vedtaket om å gi kystkommunene inntekter fra eksport av norsk ubearbeidet laks og ørret innen neste sommer.

NFKK er overrasket over at ministeren i media uttaler at det ikke lar seg gjøre å innføre en avgift på eksportert ubearbeidet laks og ørret innen neste sommer, slik Stortinget har vedtatt. Statsråden mener tidsfristen er knapp fordi departementet i dag ikke har lovhjemmel til å innføre en avgift, og derfor må skaffe seg det.

Vi oppfatter Sandbergs uttalelser som et forsøk på å trenere et stortingsvedtak i en sak der regjeringspartiene gikk på et nederlag. Dette handler etter vår mening kun om politisk vilje, og ikke om å lete opp mest mulig vanskeligheter for å obstruere framdriften og gjennomføringen. I beste fall blir det applaudert av noen få, men ikke av det store flertall som mener saken er på overtid og som klart sympatiserer med kommunene.