Salangen kommune har meldt seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner. Salangen kommune ligger i Troms fylke og kommunesenteret er Sjøvegan som ligger innerst i Sagfjorden. Kommunen ble etablert i 1871 og har i dag 2214 innbyggere.