Havforskningsinstituttet rekrutterer nå kommuner til prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser». Det er seniorrådgiver Torjan Bodvin som er ansvarlig for det videre arbeidet med prosjketet. Tvedestrand kommune har delatt i samme prosjekt med gode resultater. På medlemsmøtet i november presenterte ordfører i Tvedestrand, Jan Dukane og Bodvin de konkrete resulatene fra kartleggingen i Tvedestrand og Lindesnes.

Presentasjonene deres finner du her:
forvaltning_av_marine_ressurser_tvedestrand_kommune.pdf
havforskningsinstituttet_marin_forvaltning.pdf

Mer informasjon om hvilke kriterier som gjelder for valg av nye kommuner til prosjektet og videre prosess finner du i dette dokumentet.

Har du spørsmål kan du kontakte Torjan Bodvin i Havforskningsinstituttet:
Telefon: 37 05 90 66
Mobil: 90795847
E-post: torjan.bodvin@imr.no