– 2013 har vært et drømmeår for laksenæringen, men andre deler av norsk sjømatnæring sliter i motbakke, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Eksportverdien av norsk sjømat endte på like i overkant av 61 milliarder kroner i 2013. Det er en økning på 17 prosent fra 2012, viser tall fra Norges sjømatråd. Volumet av torsk gikk opp med 20 prosent i 2013, men verdien ble redusert med sju prosent. Laks derimot reduserte volumet med åtte prosent, men økte verdien med hele 37 prosent.

– Det er vanskelig å forstå at det skal være slik. Kundene er de samme. Min konklusjon er at vi får for dårlig betalt for torsken, og dette må vi gjøre noe med, sier Aspaker.

Fiskeriministeren trekker frem markedsføring og markedsforskning som sentrale satsingsområder.

– Jeg vil bidra gjennom de midlene som kanaliseres gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, men her må også næringen på banen. Jeg er åpen for å diskutere justeringer i markedsavgiften, sier hun.

Aspaker etterlyser også mer forskning innen sjømatsektoren. Regjeringens mål er at forskning skal utgjøre tre prosent av BNP og at to tredjedeler av dette skal komme fra næringen.

– I dag ligger marin næring bakpå. Skal fremtidsambisjonene om vekst nås, må det satses på forskning og utvikling i dag, sier Aspaker.

Hun understreker at vekstambisjonene er noe regjeringen deler med næringen, og varsler en gjennomgang av næringens rammevilkår.

– Regjeringen ønsker at sjømatnæringen skal gjøre seg enda mer gjeldene og bidra til at Norge blir mindre oljeavhengig. Jeg er opptatt av å skape økt lønnsomhet i næringen og vi starter nå en gjennomgang av de særskilte rammevilkårene for næringen. Vi må snu hver stein for å styrke verdiskapingen. Da må vi se på både strukturen i næringen og regelverket, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.