I en pressemelding fra Finansdepartementet sier regjeringen at den vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020.

Det vises blant annet til at dagens ordning trekker inn ekstraordinær avkastning fra nye konsesjoner: «For eksisterende konsesjoner er grunnrenten i svært liten grad hentet inn. En overskudds­basert grunnrenteskatt vil innebære at fellesskapet får en andel av grunnrenten også i eksisterende konsesjoner.» heter det blant annet i meldingen.

– Denne utredningen legger til grunn det NFKK har poengtert hele tiden, nemlig at det ikke er grunnrentebeskatning på eksisterende konsesjoner i dag. Slik sett er dette en innrømmelse og erkjennelse av det NFKK alltid har sagt. Faren er at dette nå bare blir en ny utredning. Vi minner om at det ligger et forslag i Stortinget fra SV som vil være enkelt å innføre, sier Ole L. Haugen, styreledere NFKK, i en kommentar.

Du kan lese hele meldingen her