Her kan du lese rapport om produksjonsavgift i norsk laksenæring og juridiske betenkninger av Kontali Analyse AS.

Rapport – Produksjonsavgift i norsk laksenæring (Kontali Analyse AS)

Juridisk betenkning – EØS-avtalen (ADVOKATFIRMAET TROND S. PAULSEN MNA)

Juridisk betenkning – WTO (ADVOKATFIRMAET TROND S. PAULSEN MNA)

Juridisk betenkning – Sammendrag og konklusjon (ADVOKATFIRMAET TROND S. PAULSEN MNA)