Arealavgift fra havbruksnæringen er en forutsetning for vekst i lakseproduksjonen i kommunenes sjøområder. Det var forventet en innføring av arealavgift i revidert statsbudsjett, slik et flertall på Stortinget har gitt uttrykk for at de ønsker. Det er derfor overraskende og svært skuffende at forslaget ikke kom nå, men utsettes til en usikker fremtid. Dette oppleves som arrogant av regjeringen i forhold til stortingsflertallet.

 

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) består av 57 kystkommuner. Kommunene har vært tydelige på at sjøarealet havbruksnæringen benytter i dag, og vil trenge i fremtiden, må gi mer tilbake til lokalsamfunnene langs kysten.

Å gi en andel av vederlagene til kommunene fra nye konsesjoner er ikke en løsning som kystkommunene er fornøyd med. Den gir ikke noe tilbake til alle de kommunene som allerede har lagt til rette for havbruksnæringen. Eventuelle fremtidige inntekter fra selskapsskatten, som regjeringen varsler fra 2017, kan vi vanskelig se gir havbrukskommunene merinntekter siden arbeidsplassene ikke nødvendigvis er i kommunene som legger til rette for oppdrettsanlegg i sine sjøområder. Mange av oppdrettsanleggene er automatiserte og bruker kun sjøareal lokalt. Anleggene gir ingen nevneverdig lokal sysselsettingseffekt. Areal som er tiltenkt havbruksnæringen vil dermed bli prioritert til andre aktører enn havbruksnæringen.

NFKK vil også påpeke at næringen har støttet prinsippet om at kommunene skal tilgodesees med inntekter og forventer at de støtter NFKK i sitt arbeid med å få gjennomslag i Stortinget.

NFKK setter nå vår lit til at stortingsflertallet som har støttet innføringen av en årlig arealavgift holder sine løfter slik at dette blir løsningen i Stortinget.

For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt styremedlemmer i NFKK:
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder)
Mobil: 905 78 433, E-post: ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune (nestleder)
Mobil: 930 12 591, E-post: synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune
Mobil: 957 70 548, E-post: steinar.aspli@naroy.kommune.no

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure kommune
Mobil: 995 16 430, E-post: ingunn.golmen@aure.kommune.no

Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460, E-post: kjetil.hestad@tysnes.kommune.no

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune
Mobil: 908 46 001, E-post: jan.dukene@tvedestrand.kommune.no

Vara:
Hanny Ditlevsen, ordførere i Karlsøy kommune
Mobil: 977 49 510, E-post: hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Ann Kristin Sørvik, ordfører i Averøy kommune
Mobil: 951 81 111, E-post: Ann-kristin.sorvik@averoy.kommune.no

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune
Mobil: 415 13 958, E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no