Regjeringens forslag om vekst i eksisterende havbruksanlegg på fem prosent omfatter inntekter direkte til kommunene. NFKK har lenge jobbet for at kommunene skal tilgodesees. NFKK ser på dagens forslag som en seier for et viktig prinsipp om at kommunene skal få ta del i verdiskapingen som de tilrettelegger for. Samtidig vil NFKK jobbe for en varig inntektsløsning for kommunene i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om havbruksnæringen.

 

Dagens forslag om en produksjonsvekst på fem prosent i havbruksanlegg, forutsatt at oppdretterne får kontroll på lusesituasjonen, er et positivt forslag. Forsalget gir havbruksnæringen en mulighet til å vokse og kommunene blir tilgodesett med halvparten av vederlaget. I sum kan det blir 750 millioner kroner til kommunene fra denne ordningen. Det er et betydelig beløp for kommunesektoren.

Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge og bidrar med sysselsetting i lokalsamfunn langs kysten. Kystkommuner og havbruksnæringen er avhengig av et godt samarbeid for å sikre at veksten skjer på en god måte for næringen og for kysten.

-NFKK er glad for at regjeringen anerkjenner kommunenes rolle som tilrettelegger av areal, og som en viktig medspiller for å sikre fortsatt bærekraftig vekst, sier leder av NFKK, ordfører Ole L. Haugen. -Det er mange som ønsker å benytte sjøarealet langs kysten og forvaltningen av dette arealet må derfor skje på best mulig måte. Skal havbruksnæringen ha større tilgang på sjøarealet i fremtiden må det innebære en kompensasjon til kommunene. NFKK mener derfor den varige løsningen bør være en produksjonsavgift som er forankret i akvakulturloven. Dette vil gi alle oppdrettskommuner en årlig definert og forutsigbar inntekt fra havbruksnæringen.

Utredning av arealavgift

Stortinget vedtok høsten 2013 at regjeringen skal utrede arealavgift. NFKK krever at kommunene, helst gjennom NFKK, blir involvert i dette arbeidet for å sikre at alle sider av saken belyses».

Om Nettverk Fjord- og Kystkommuner (NFKK)

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) organiserer 55 kommuner langs kysten som er opptatt av kystkommunenes utvikling. En viktig sak for NFKK har vært innføring av en «arealavgift» fra havbruksnæringen. NFKK ble etablert i 2009 av kystordførere som vil synliggjøre kyst-Norge.

 

For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt styremedlemmer i NFKK:
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder)
Mobil: 905 78 433, E-post: ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune (nestleder)
Mobil: 930 12 591, E-post: synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune
Mobil: 957 70 548, E-post: steinar.aspli@naroy.kommune.no

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure kommune
Mobil: 995 16 430, E-post: ingunn.golmen@aure.kommune.no

Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460, E-post: kjetil.hestad@tysnes.kommune.no

Marit Bye, ordførere i Nesna kommune
Mobil: 91155431, E-post: marit.bye@nesna.kommune.no

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune
Mobil: 908 46 001, E-post: jan.dukene@tvedestrand.kommune.no

Vara:
Hanny Ditlevsen, ordførere i Karlsøy kommune
Mobil: 977 49 510, E-post: hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Ann Kristin Sørvik, ordfører i Averøy kommune
Mobil: 951 81 111, E-post: Ann-kristin.sorvik@averoy.kommune.no

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune
Mobil: 415 13 958, E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no

 

Kontaktinformasjon til Nettverk fjord- og kystkommuner:
Pia Farstad von Hall, c/o KS Bedrift Havn, Haakon VIIs gate 9, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO,
Telefon: 97100904
web: www.kystnettverk.no