Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er fornøyde med at forslaget til ny transportplan (NTP) toner ned oppmerksomheten på store prestisjeprosjekter med store kostnadsoverskridelser på Østlandet, og over til en satsning på et helhetlig transportsystem i hele landet. Dessverre savner vi et tydeligere kystløft, der sjøveien som transportåre styrkes. (Foto: iStock)

– Dagens regjering har ambisjon om å  bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene, men det blir ingen vekst innen havbaserte næringer uten en god tilknytning mellom hav og marked. Det må det satses på kystinfrastruktur og det må skje nå. Man kan ikke utnytte mulighetene i havet bare med en «vente å se-holdning». I Nettverk fjord- og kystkommuner mener vi regjeringens forslag til ny transportplan kommer til kort på dette punktet», sier daglig leder Anna Ljunggren

– NFKK mener at tiden nå er inne for et reelt kystløft. Hvis vi fortsatt skal leve av havet og høste av et hav av muligheter, må ambisjonen for transportinfrastrukturen langs kysten økes betraktelig. NFKK tar derfor til orde for et kystløft som skal sikre utvikling av attraktive lokalsamfunn og styrke konkurransekraften til lokalt næringsliv. Det bør inngås Kystløftavtaler mellom stat, fylkeskommune og kommunene, på lik linje med byvekstavtalene, sier Ljunggren.

Les NFKKS uttalelse her…