Leder av NFKK, ordfører Ole Laurits Haugen, mener FHL kan være på gli i spørsmålet om oppdretterne skal betale en arealavgift for bruk av sjøareal etter å ha lest FHL-rapporten «Sjømat 2025»

Haugen er intervjuet om denne saken av Fiskeribladet Fiskaren. Intervjuet kan leses her: På gli med arealavgift

Rapporten «Sjømat 2025» finnes på FHL sin nettsider, eller kan lastes ned her: Sjømat 2025 – hvordan skape verdens fremste havbruksnæring