Osen kommune og Vega kommune har meldt seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner. Med disse to kommunene er det nå 51 medlemskommuner i NFKK.

Osen kommune ligger lengst nord på Fosenhalvøya. Her har folket ned gjennom hundreåra tatt utkommet sitt fra det naturen kunne by dem, på land og hav.Kommunen har ca 1000 innbyggere. Sjøen var viktig som levevei og ferdselsåre for alle osinger helt opp til vår tid. Først på 1960-tallet ble størstedelen av kommunen knytta til omverdenen landverts med bilvei. I 1979 ble Straumholbrua åpna av Kong Olav 5., noe som ga Osen gjennomgangstrafikk via riksvei 715, og i 1997 fikk grenda Seter ferjefri forbindelse til riksvei 766 i Flatanger.

Vega kommune er et øyrike med ca. 6000 øyer, holmer og skjær. Kommunen ligger midt i Norge, rett utenfor Brønnøysund i Nordland fylke. Areal: 163,3 km2, antall innbyggere: 1270 (pr. 1.1.2011). Foruten hovedøya Vega er Ylvingen, Kilvær og Omnøy nå de eneste helårs bebodde øyene i kommunen. De to førstnevnte kan nås med ferje fra Horn og Tjøtta, eller hurtigbåt fra Brønnøysund og Sandnessjøen.