Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 4. februar hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn.

-Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy verdiskaping og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Vi sørger nå for fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar villaksen på alvor, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen i en pressemelding.

-Oppdrettsnæringen viser, i alle fall i noen områder, at den har fått bedre kontroll med lakselusa. Det viser antakelig at trafikklys-systemet har virket, og at kollektiv og koordinert innsats lønner seg, sier styreleder i Nettverk fjord- og kystkommuner Ole L. Haugen.

Oppdretterne i ni av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. To områder får gult lys: Karmøy til Sotra og Andøya til Senja. To områder får rødt lys: Nordhordland til Stad og Stadt til Hustadvika.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

-Nå kan vi se fram til økt produksjon de fleste steder på kysten, noe som vil styrke arbeidsplassene både på sjø og land. I tillegg blir det spennende å se hva salg og auksjoner vil bringe med seg av vederlag som kommer alle vertskommuner til gode, avslutter Haugen.