Det omtales som den verste laksedøden som følge av alger siden 1991. Et tosifret antall millioner kilo laks er tatt av algene. Tallet kommer til å øke i løpet av uken. Algeoppblomstringen tar livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland.

Nå ber lokalpolitikerne i nord Fiskeriministeren om å sørge for at oppdrettere og lokalsamfunn som er rammet av algeangrep, som et minimum, blir kompensert med en midlertidig økning MTB.

– Det er nå behov for en økning i maksimal tillatt biomasse (MTB) for rammede oppdrettere og lokalsamfunn, sier vara til styret i Nettverk- fjord og kystkommuner og ordfører i Salangen Sigrun Wiggen Prestbakmo. – Vi ber om at fiskeriministeren gir denne tragedien høyeste prioritet, og at det treffes raske avgjørelser for å avhjelpe situasjonen for oppdrettere og lokalsamfunn.

I et brev sendt regionrådene i området oppfordres fiskeriministeren til å avhjelpe lokalsamfunnene som er rammet. Svært mange oppdrettere og små lokalsamfunn i Sør-Troms og Midt-Troms er meget hardt rammet som følge av giftalgeangrep. Enkelte oppdrettere har opptil 90 prosent produksjonstap.

– For både oppdrettere og lokalsamfunn vil dette ha store konsekvenser over flere år. For å bøte på dette anbefaler vi som ett av flere mulige tiltak å øke MTB over noe tid, slik at man raskest mulig kan komme tilbake til normalproduksjon. Noen oppdrettere vil også raskt måtte trenge nye lokasjoner, avslutter Wiggen Prestbakmo.