– Vi bruker mye penger og ressurser på å legge til rette for slik næring. Da er det også naturlig at vi sitter igjen med noe av avkastningen når oppdretterne er etablert. Det sier Osen-ordfører John E. Høvik i en pressemelding fra NFKK til havbruksskatteutvalget.

Den 22. august 2019 sendte NFKK følgende pressemelding til utvalget som skal vurdere beskatningen av havbruk:

Pressemelding:

Det må lønne seg å legge til rette for oppdrett


Norske kystkommuner må få stabile inntekter når de legger til rette for oppdrettsnæringen.

– Vi bruker mye penger og ressurser på å legge til rette for slik næring. Da er det også naturlig at vi sitter igjen med noe av avkastningen når oppdretterne er etablert, sier ordfører John E Høvik i Osen kommune.

I september 2018 nedsatte regjeringen Havbruksskatteutvalget, som skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i oppdrettsnæringen. Utvalget skal levere sitt forslag 1. november i år.

– Bestillingen fra Stortinget var krystallklar: Utvalget skulle vurdere hvordan kommunene kan få stabile og forutsigbare inntekter for å legge til rette for oppdrett, sier daglig leder Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

– Imidlertid viser regjeringens utforming av utredningsmandat at man er minst like ivrig på at slike inntekter skal gå direkte til staten, sier hun.

Ljunggren frykter at utvalget har fått et mandat som ikke er tydelig nok på hva som faktisk var Stortingets intensjon og bestilling.

– Da regjeringen satt sammen et utvalg der det store flertallet var skatteeksperter, kan det være mangel på kunnskap om hvordan velferden i kommunene faktisk skapes og hva som kreves av tilrettelegging og godvilje i kommunene. Det koster å legge til rette for næringsvirksomhet, sier hun.

2018 var det første året oppdrettskommunene fikk noe igjen for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet. Det gjelder også Osen kommune.

– Her i Osen vil jeg sørge for et trygt og fremtidsrettet lokalsamfunn, men det koster penger. Å innføre en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen som tilfaller kommunene – slik flertallet på Stortinget har vært positive til – vil gi kommunene større mulighet til å bygge velferd og skape bolyst for innbyggerne og for de som skal jobbe i oppdrettsbransjen, sier ordfører John E Høvik

– Vi opplever at det er en manglende forståelse hos byråkrater i Oslo om hvilke konflikter norske kystkommuner får med oppdrettsnæringen og andre interessenter på grunn av den uavklarte situasjonen, sier ordfører John E Høvik.

(Foto: Osen kommune)