NOFIMA har gitt ut en rapport som viser at 48 av 64 lakseskonesjoner som ble tildelt i 2009 fremdeles eies av små aktører. 16 er videresolgt til store selskap med høy fortjeneste.

2009 var det de små aktørene som ble tildelt de 64 nye konsesjonene. Nofima har sett på hva som har skjedd med konsesjonene og 75 % eies fremdeles av selskapene som fikk tildelingene. Rapporten offentliggjøres i dag og er sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet.

Utdeling av rettigheter til å utnytte ulike naturressurser er et av de viktigste offentlige virkemidlene i norsk næringspolitikk. Tildeling av konsesjoner for lakseoppdrett får derfor stor oppmerksomhet både i forkant av tildelingen og når det blir kjent hvem som er de heldige vinnerne i slike runder.

Link til nettside om rapporten og selve rapporten finner du her.