Fiskeriminister Per Sandberg endrer dagens begrensninger på hvor mye laks oppdretterne kan ha i merdene, for å øke produksjonen og få ned den høye lakseprisen.

Slipper fri lakseoppdretterne

Ole L. Haugen, leder NFKK

Ole L. Haugen, leder av NFKK, er godt fornøyd med regjeringens vedtak om endring av dagens begrensninger på hvor mye laks oppdretterne kan ha i merdene

– Dette er en god nyhet, sier Ole L. Haugen, leder i Nettverk fjord- og kystkommuner.

I tillegg til at den vil sikre arbeidsplasser vil den også bidra til gode inntekter til kystkommunene gjennom Havbruksfondet, utdyper Haugen.

Laksen er Norges viktigste merkevare

Lakseprisen har det siste halvåret økt med 50 prosent fra 40 til 60 kroner kiloet og er så høy at flere i oppdrettsnæringen de siste månedene har advart mot at norske oppdrettere kan prise laksen ut av viktige markeder. Flere kjøpere av norsk laks har gått konkurs.

– Laksen er Norges viktigste merkevare. Mangel på laks kan føre til at vi priser oss ut av markedet. Derfor iverksetter vi tiltak som kan øke produksjonen nå, sa fiskeriminister Per Sandberg til DN.

Les mer om saken på DN.no

Les regjeringens pressemelding her