Den siste tiden har NFKK fått flere nye kommuner som medlemmer. Denne støtten er viktig for det arbeidet NFKK gjør. De kommunene som har blitt medlemmer i 2013 er: Gratangen, Hammerfest, Salangen, Osen, Vega, Kristiansund og Vevelstad.I alt er det nå 53 medlemskommuner i netteverket og flere har meldt sin ankomst.