Vi gratulerer fiskerihovedstaden Båtsfjord kommune og øykommunen Fitjar med medlemskap i NFKK.

Båtsfjord har 2235 innbyggere per januar 2015, en økning på nesten 8 % fra 2010. All bosetning og administrasjon i kommunen er samlet i det store fiskeværet innerst i den 13 km lange Båtsfjorden. Tettstedet Båtsfjord hadde 2 194innbyggere per 1. januar 2015.

Båtsfjord kommune ligger i Øst-Finnmark, på Varangerhalvøya ut mot Barentshavet. Kommunen grenser i sørøst mot Vardø, i sør mot Vadsø og i vest mot Berlevåg, samt møter Tana i ett punkt i vest. Båtsfjord sentrum ligger cirka 70.6 grader nord, og 29.7 grader øst.

Fitjar kommune holder til i Hordaland fylke, i Sunnhordland. Størstedelen av kommunen ligger på øya Stord, der kommunen Stord ligger i sør, og Fitjar kommune ligger i nord. I tillegg til Stord er mange øyer ut mot Selbjørnsfjorden en del av øykommunen Fitjar. Tettstedet Fitjar har 1 585 innbyggere per 1. januar 2015.

Fitjar ble egen heradskommune i 1860. Etter 1964 grenser kommunen i sør og sørøst til Stord, i øst og nord til Tysnes, i nordvest mot Austevoll og i sørvest og sør til Bømlo. Før 1964 hørte også sørøstsiden av øyene Selbjørn og Huftarøy til Fitjar. Fram til 1898 var kommunenavnet Fitje.