NFKK opplever stadig vekst i medlemsmassen. Fjorten nye kommuner har kommet til i 2017. Nå er vi 74 fjord- og kystkommuner i nettverket.

Vi er stolte av å presentere våre nyeste medlemmer i NFKK.

Er ikke din kommune medlem? 

Hamarøy Kommune har et areal på 1 031 kvadratkilometer og et folketall på litt over 1 700. Hamarøy har tradisjonelt vært en jordbrukskommune, men i dag er hjørnesteinsbedriften lakseslakteriet Mainstream Norway.

Karmøy kommune er ei øy i Rogaland. Karmøy med sine 42 000 innbyggere er landets 20. største kommune. Karmøy er og har vært en av de store fiskerikommunene i Norge. Nylig er det etablert en ny stor fiskerihavn, Karmsund Fiskerihavn, som er en av de største og mest moderne i landet.

Bø kommune i Nordland regnes som en del av Vesterålen og består av 603 bøfjerdinger, inkludert Mannen fra havet. Kommunen dekkes av om lag 70% gammelt arkeisk grunnfjell av inntil 2 500 millioner års alder.

Kvænangen kommune ligger i Troms og tilhører regionen Nord-Troms. Næringsvirksomheten har lenge vært basert på jordbruk, skogbruk og fiske. Nye næringer med potensial for de 1 231 innbyggerne er fiskeoppdrett og turisme.

Vestnes kommune ligger vakkert til mellom Sunnmørsalpene og Romsdalsalpene og området er et populært utfartssted for friluftsliv og fjellklatring. De snaue 6 000 innbyggerne jobber hovedsakelig innenfor jordbruk, maritim industri, båtbyggeri, turisme og omsorg.

Gildeskål kommune består av både fastland og en rekke øyer. Tradisjonelt er kommunen en jordbruks- og fiskerikommune. I dag er også turisme samt private og offentlige servicetjenester viktige næringsveier for de om lag 2 000 innbyggerne.

Farsund kommune og «byen ved sundet» var var en periode verdens største sjøfartsby etter folketallet. I dag bor det 9 500 innbyggere i kommunen som er en sammenslåing av de tidligere kommunene Farsund, Spind, Herad og Lista. Kysten er klar!

Høyanger kommune holder til i Sogn og Fjordane med 4 190 innbyggere. Kommunen er bygd opp rundt industri og Hydro Aluminium er blant de største arbeidsgiverne. De siste årene har oppdrettsnæringen blitt viktig for kommunen, der Osland havbruk er den største aktøren.

Sund kommune ligger i Hordaland fylke vest for Bergen. Kommunen består i hovedsak av den sørlige delen av øya Sotra. Den grenser i nord til Fjell kommune. Over fjorder i øst og i sør kommer man henholdsvis til Bergen og Austevoll kommuner. Lenger sør finnes flere fiskeoppdrettsanlegg, og på Lerøy har Lerøy Seafood lange tradisjoner.

Solund kommune er en øy-kommune i Sogn og Fjordane. Den ligger ytterst i Sognefjorden mot Nordsjøen. Med sine mange øyer, holmer og skjær er dette den vestligste kommunen i landet, og den eneste rene øykommunen i Sogn og Fjordane. Mot nord ligger kommunene Askvoll og Fjaler, mot øst ligger Hyllestad og mot sør Gulen.

Fusa kommune i Hordaland grenser i nord mot Samnanger, i øst mot Kvam og i sør mot Kvinnherad. I vest er Bjørnafjorden og Fusafjorden, og på andre siden ligger kommunene Tysnes og Os. I Fusa bor det nesten 4 000 mennesker. Skiskyttersøstrene Ann-Elen Skjelbreid og Liv Grete Skjelbreid Poirée kommer begge fra Fusa.

Øksnes kommune tilhører Nordland fylke og en del av Vesterålen. Den har grense mot kommunene Sortland i sør og Bø i sørvest. Den viktigste næringsveien i kommunen er fiskeri og fiskeindustri, som utgjør 38 % av sysselsettinga. Kommunen har omtrent 4 500 innbyggere.

Skånland kommune ligger lengst sør i Troms fylke. Administrasjonssenteret er Evenskjer. Kommunen har litt over 3000 innbyggere. Skånland grenser i øst mot Gratangen, i sør mot Tjeldsund, Evenes og Narvik, i vest mot Norges største øy, Hinnøya og kommunene Harstad og Ibestad.

Tysfjord kommune i Nordland grenser i nordøst til Ballangen, i sørvest til Hamarøy og i øst/sørøst til Gällivare og Jokkmokk kommuner. I nordvest er det kystlinje til Vestfjorden. Tysfjord har et areal på 1 465 kvadratkilometer og et folketall på litt under to tusen.