PwC rapporten, «Økt foredling av sjømat og restråstoff i Norge», skal øke kunnskap om muligheten for økt foredling og utnyttelse av restråstoff fra laksenæringen i Norge.

Rapporten konkretiserer mulighetsbildet og viser at foredling i Norge kan være lønnsomt. Den synliggjør at det er fullt mulig å gå fra å være råvareleverandør til å bygge industri.

Økt sysselsetting og verdiskaping fra oppdrettsnæringen er et av de viktigste målene for NFKK, noe som bl.a. er nedfelt i dokumentet «Kystkommuner og forvaltning».

Rapporten er gjennomført på oppdrag av Innovasjon Norge og ble presentert på Seafood Expo Global og Seafood Processing Global i Brussel denne uka.

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned her.