NRK skal i sommer lage programmer fra kysten. Gjennom syv uker skal de stoppe ulike steder for å ta pulsen på livet langs kysten. Det er Thomas Hellum i NRK Hordaland som er prosjektleder. Gode programinnspill og tips til gode historier og personligheter langs kysten videreformidles til NRK, så får vi håpe de stopper akkurat i din kommune. Det er mye godt materiale for et sommerprogram langs kysten.