Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) gratulerer Helge André Njåstad som leder av kommunalkomiteen på Stortinget. Dette er et viktig verv for kystkommunene.

Njåstad var i sin tid som ordfører i Austevoll kommune med på å etablere NFKK. Det er viktig for kystkommunene å ha en person sentralt på Stortinget som forstår hvilke saker som er viktig for kysten fremover.

NFKK ønsker lykke til som komiteleder i kommende periode.