Flere og flere ser nytten av å delta i Nettverk fjord- og kystkommuner.

Nettverkets arbeid gjennom ti år har gitt resultater og vi er nå svært sentrale i å utforme en ny beskatningsmodell for havbruksnæringen.

Jo flere kommuner, jo større gjennomslagskraft. Vi er derfor svært glade for at NFKK nå vokser

I slutten av 2019 ble Måsøy ønsket velkommen som nytt medlem. Frem til nå i inneværende år har Kinn, Orkland, Narvik, Vestvågøy, Hadsel, Gjemnes, Molde, Heim, Skjervøy og Ibestad meldt seg inn.

Det betyr at på tross av kommunesammenslåingene ved årsskiftet, er NFKK nå oppe i 70 medlemskommuner.

Vi har fortsatt plass til flere medlemmer, ønsker du informasjon om medlemskap ta kontakt med Anna Ljunggren på 90926083.

Innmeldingsskjema finner du her…